Kalkulačka

ZJISTĚTE TEĎ HNED, KOLIK ZA MÉ SLUŽBY ZAPLATÍTE:

Forma vašeho podnikání:

Plátce DPH:

Počet VYDANÝCH dokladů za měsíc (tržba za zboží a služby):

Předání VYDANÝCH dokladů:

Počet PŘIJATÝCH dokladů za měsíc (nákup zboží a služeb):

Předání PŘIJATÝCH dokladů:

Vyplňte prosím počet lidí pracujících ve firmě (jakýkoli úvazek včetně DPP a DPČ).

Cena zarhuje daňové přiznání 1x ročně včetně přehledů na sociálním a zdravotním pojištění + ostatní přiznání v zákonných lhůtách (DPH, kontrolní hlášení, silniční daň, ...).